Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Tema savjetovanja je: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opis savjetovanja: Odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20) uređeno je oporezivanje dohotka u Republici Hrvatskoj, a Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16, 101/17 i 114/22) dana je mogućnost jedinicama lokalne samouprave da obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja odlukom propišu plaćanje prireza porezu na dohodak. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17, 138/20 i 151/22) uređuju se izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financiranje decentraliziranih funkcija.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 3.7.2023.

Skip to content