Vijesti

Web konzultacije o nacrtu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

U tijeku je revidiranje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, dokumenta koji obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020. Financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni Operativni programa iznosi 6,881 milijardi, a obuhvaća sljedeće:

1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

3. Poslovna konkurentnost

4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i održivost resursa

7. Povezanost i mobilnost 

8. Socijalno uključivanje i zdravlje

9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

10. Tehnička pomoć 

Tekst dokumenta izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=4308

U izradi dokumenta bitno je naglasiti i kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja po završetku procesa usvaja operativne programe, odnosno formalno odobrava korištenje ESI fondova kako je opisano u tim programima. 

Ovdje možete preuzeti Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na engleskom jeziku, kao i Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva nacrta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  na hrvatskom jeziku. 

Do 27. listopada 2014. svoje komentare na tekst Operativnog programa možete dostaviti na sljedeću adresu elektroničke pošte: opkk@mrrfeu.hrSve primjedbe bit će obrađene i uzete u obzir u procesu dovršetka nacrta Operativnog programa. 

Skip to content