Vijesti

U e-savjetovanju Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u postupak elektronskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine i Stratešku studiju utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede u razdoblju od 2020. do 2030. godine.

E-savjetovanja su otvorena od 22. ožujka 2021. do 23. travnja 2021. godine.

Osnovni je zahtjev Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i sredstava za ruralni razvoj kroz četiri strateška cilja:

  • povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene;
  • jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora;
  • obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima te
  • horizontalni cilj, poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

 

Strategija uzima u obzir strateške smjernice iz Nacionalne razvojne strategije i predstavlja okvir za intervencije u sektoru u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a sve aktivnosti planirane ovim dokumentom u skladu su s novim smjerovima Europske unije u okviru Zelenog plana, Strategije „Od polja do stola“ i Strategije bioraznolikosti. Aktivnosti će se realizirati putem ciljanih mjera financiranih iz Državnog proračuna ili sredstava proračuna EU u skladu s budućim Strateškim planom za Zajedničku poljoprivrednu politiku.

Također, izrađena je i Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030. čime je procijenjen značajan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati njenom provedbom.

E savjetovanja su dostupna na sljedećim poveznicama:
Strategija poljoprivrede do 2030. godine
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  – 1. dio
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  – 2. dio

Skip to content