Projekti

Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu

Projektom je planirana  izrada projektno – tehničke dokumentacije za uspostavu Medicinskog centra za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam koji će biti smješten u Pakracu u zgradi Prve zemaljske bolnice. Realizacijom ovog projekta Grad Pakrac će se svrstati na kartu kao središte znanstveno- istraživačkog centra u ovom dijelu Europe. S obzirom na obuhvat ciljanih skupina, ali i  značenje Medicinskog centra, ne može se izostaviti niti turistička komponenta koju pruža ovakav centar. Centar će djelovati kao poveznica zdravstvenih, znanstvenih i  turističkih institucija koje već postoje kako u Požeško-slavonskoj tako i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
Grad Pakrac
Partneri:
Požeško-slavonska županija
Vrijednost projekta
2.300.000,00 kn
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
01. studenoga 2019. – 01. prosinca 2022.
Fond / Operativni program:
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Skip to content