Projekti

Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije

Provedba ovog projekta ima za cilj podići razinu iskoristivosti geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, odnosno njezinih općina i gradova (Općine Jakšić i Velika, grad Lipik). U tu svrhu, osim inicijalnih istraživanja i studija, potrebno je provesti sve zakonom propisane radnje i izraditi svu potrebnu i propisanu dokumentaciju kako bi se dobilo pravo na istražni prostor, proveli istražni radovi na utvrđenim lokacijama i stvorile podloge za stavljanja bušotine u redovan proizvodni proces koji obuhvaća korištenje dobivene geotermalne vode u razne svrhe; ovisno o temperaturi i količini vode to može uključivati djelatnosti od proizvodnje električne energije, sušenja, hlađenja, akvakulture, balneološke svrhe, prerađivačke industrije i dr.

 

Logotip projekta:
Logotip projekta "Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije"
Nositelj projekta:
Požeško – slavonska županija
Partneri:
Grad Lipik, Općina Jakšić, Općina Velika
Vrijednost projekta
1.876.000,00 kn
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
1. svibnja 2020. – 1. lipnja 2023.
Fond / Operativni program:
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Skip to content