Projekti

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade OŠ “Vladimir Nazor”, Trenkovo

Izrađen je jedan glavni projekt energetske obnove, u kojem su na detaljan način opisane mjere energetske obnove (toplinska izolacija vanjskih
zidova, toplinska izolacija poda prema tlu, toplinska izolacija stropa prema negrijanom prostoru i zamjena vanjske stolarije), i čijim je izračunom
dokazano da će se nakon provedbe navedenih mjera ostvariti ušteda toplinske energije u iznosu od 74,83% te da će zgrada iz energetskog razreda E
prijeći u energetski razred B.

Logotip projekta:
Nositelj projekta:
OŠ “Vladimir Nazor” Trenkovo
Partneri:
Vrijednost projekta
70.700,00 kn
Opis projekta:
Razdoblje provedbe:
16.11.2015.-12.04.2017.
Fond / Operativni program:
Europski fond za regionalni razvoj; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Skip to content