Vijesti

Program suzbijanja energetskog siromaštva do 2025. godine na javnom savjetovanju

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje o Nacrtu Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti putem portala eSavjetovanja do 15. prosinca 2021.

Program suzbijanja energetskog siromaštva analizira zgrade kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u kojima stanovnici nisu u mogućnosti sudjelovati u financiranju nužnih popravaka, a pogotovo u energetskoj obnovi. Riječ je o zgradama izgrađenim krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća koje, osim što nisu prikladne za stanovanje, u nekim slučajevima predstavljaju i sigurnosni rizik.

Prioriteti obnove određeni su prema uočenim nedostacima zgrada te je procijenjena moguća ušteda energije za grijanje i primarne energije koja će se ostvariti njihovom obnovom. Ukupna moguća ušteda primarne energije na svim zgrada iznosi 27 GWh godišnje, a trošak energetske obnove procjenjuje se na 355 milijuna kuna.

Prioritetne zgrade za obnovu su zgrade kod kojih su najizraženija oštećenja krovišta ili zgrade koje imaju pokrov od azbest cementnih ploča, odnosno zgrade s krovnim konstrukcijama koje se urušavaju sa svim vrstama pokrova, te zgrade s nesaniranim oštećenjima od oborinskih voda i pokrovom od azbest cementnih ploča, te ih je zbog hitnosti potrebno obuhvatiti u prvoj godini provedbe.

Program suzbijanja energetskog siromaštva financirat će se sredstvima iz Mehanizma oporavka i otpornosti, s obzirom na to da je Program kao takav dio Inicijative Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u nadležnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zainteresirana i stručna javnost može uključiti u javno savjetovanje, te svoje argumentirane komentare, prijedloge i primjedbe poslati najkasnije do 15. prosinca 2021. na adresu elektroničke pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr .

 

 

 

 

 

 

Skip to content