Vijesti

Objavljen Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021.

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021.

Predmet natječaja je sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021.

Cilj natječaja je poticanje lovoovlaštenika na ugovaranje police osiguranja kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 6.000.000,00 kn uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Prihvatljivi prijavitelj je lovoovlaštenik koji ima valjani ugovor o pravu lova. Prijavitelj mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova i obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave. Protiv prijavitelja i odgovorne osobe ne smije se voditi kazneni postupak niti smiju biti pravomoćno osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21). Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

Rok za podnošenje prijava je do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do 31. prosinca 2021.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, „Natječaj za sufinanciranje premije police osiguranja za štetu od divljači na poljoprivrednim usjevima u 2021. – ne otvarati“, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.

Više možete pronaći na poveznici.

Skip to content