Vijesti

PRODULJENO TRAJANJE VAŽEĆE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA RAZDOBLJE 2011.-2015.

Na temelju članka 12. stavke 2. te članka 14. stavke 2. Zakona o regionalnom razvoju (NN 153/09), Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/2010), članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br. 1/13), te naputka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Klasa: 302-02/13-01/670, Urbroj: 538-05-1/0120-14-7) Županijska skupština Požeško-slavonske županije je dana 7. listopada 2014. godine donijela Odluku o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije na razdoblje od 2011. do 2015. godine, sa ciljem premošćivanja vremena do donošenja nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH). Ova odluka stupa na snagu dana osmog dana od dana objave u Požeško-slavonskom službenom glasniku.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je svojim naputkom od 18. rujna 2014. godine obavijestilo jedinice regionalne samouprave kako je produljen početak rada na SRR RH, koja je ujedno i temelj za donošenje županijskih razvojnih strategija.

Naime, proces izrade SRR RH u izravnoj je vezi s procesom izrade i usvajanja programskih dokumenata (Partnerskog sporazuma i Operativnih programa) i novog zakona o regionalnom razvoju. Kada je riječ o programskim dokumentima, potrebno je pričekati službeni komentar Europske komisije na sadržaj programa. Što se tiče novog Zakona o regionalnom razvoju, kao rezultat značajnog broja komentara, primjedbi i prijedloga na nacrt prijedloga zakona kojega je MRRFEU pripremilo, donesena je odluka da se pristupi doradi predloženih zakonskih rješenja. Posljedično, produljen je i početak rada na SRR RH do utvrđivanja svih bitnih elemenata novog zakon koji imaju značajan učinak na sadržaj SRR RH i županijskih razvojnih strategija.

Prema planu MRRFEU, nova SRR RH trebala bi biti dovršena do kraja lipnja 2015. godine. U skladu s tim, potrebno je proces pripreme i usvajanja Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije uskladiti na način da ista bude usvojena tijekom druge polovice 2015. godine, uvažavajući pri tome sve ključne odrednice SRR RH.

Kako bi se premostilo vrijeme do donošenja nove SRR RH i s njom usklađenim županijskim razvojnim strategijama, MRRFEU dalo je naputak da se poduzmu potrebne aktivnosti vezane uz produljenje trajanja županijskih razvojnih strategija na razdoblje 2011. do 2015. godine.

Odluku o produljenju trajanja važeće Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije možete preuzeti ovdje

[article_files src=”1413459807odluka_o_produljenju_zrs_psz_2011-201.pdf>Preuzmi datoteku

Skip to content