Vijesti

Objavljen vodič o mogućnostima EU financiranja turističkog sektora 2014.-2020.

Europska komisija izradila je i objavila posebni  vodič o EU mogućnostima financiranja turizma u razdoblju 2014.-2020. godine, koji je između ostalog usmjeren i na praktična pitanja poput vrsta turističkih i s turizmom povezanih aktivnosti prihvatljivih za financiranje, oblika i razina financiranja te uputa o tome tko i kako može aplicirati za financiranje turizma. 

Vodič navodi i konkretne primjere financirane u okviru prijašnjih programa.

Turizam kao treći sektor po veličini u gospodarstvu EU ima znatan utjecaj na gospodarski rast, zaposlenost i društveni razvoj. Europska komisija stoga stalno radi na razvoju novih alata i usluga koji doprinose jačanju konkurentnosti europskog turističkog sektora.

Skip to content