Vijesti

Potpisan sporazum o suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku

Na Ekonomskom fakultetu Svučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održan je okrugli stol “Regionalni razvojni izazovi – suradnjom do prosperiteta”. U sklopu tog događaja potpisan je i sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji s pet regionalnih razvojnih agencija Slavonije, Baranje i Srijema, kojemu je prisustvovala i ravnateljica Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije, mr. sc. Senka Horvat. Prema riječima dekana Ekonomskog fakulteta, prof. dr. sc. Borisa Crnkovića, suradnja s razvojnim agencijama postojala je i prije, ali ovaj je put ona i formalizirana.

Sporazumom je definirana suradnja na pripremi EU projekata, provedbi edukativnih programa, te drugih mogućih oblika suradnje.

Nakon potpisivanja Sporazuma održan je kratki sastanak na kojemu su istaknuti izazovi razvoja pet slavonskih županija, točnije Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Skip to content