Pravo na pristup informacijama

Za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama PANONSKOM IZVORU d.o.o. određena je Senka Horvat, direktorica.

Adresa:

PANONSKI IZVOR d.o.o.

Županijska 7, 34000 Požega

Tel: 034/638-697

Faks: 034/290-243

E-mail: panonski.izvor@pszupanija.hr

Kontakt

PANONSKI IZVOR d.o.o.
Županijska 7, 34000 Požega

OIB: 54178023079
MB: 02682940