Pravo na pristup informacijama

Za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama PANONSKOM IZVORU d.o.o. određena je Senka Horvat, direktorica.

Adresa:

PANONSKI IZVOR d.o.o.

Županijska 7, 34000 Požega

Tel: 034/638-697

Faks: 034/290-243

E-mail: panonski.izvor@pszupanija.hr

Obrasci i više informacija dostupno je na: https://www.panora.hr/o-nama/pravo-na-pristup-informacijama   

 

Godišnja Izvješća

https://www.panora.hr/wp-content/uploads/2021/02/Godisnje_izvjesce-1.pdf 
https://www.panora.hr/wp-content/uploads/2021/02/Godisnje_izvjesce-1.csv

 

Kontakt

PANONSKI IZVOR d.o.o.
Županijska 7, 34000 Požega

OIB: 54178023079
MB: 02682940

Skip to content