Nabava

Pravilnici dostupni na poveznici:

Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. t. 1.) Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Panonski izvor d.o.o. kao naručitelj objavljuje kako nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1.) ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa.

Kontakt

PANONSKI IZVOR d.o.o.
Županijska 7, 34000 Požega

OIB: 54178023079
MB: 02682940

Skip to content