O nama

PANONSKI IZVOR d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Požeško-slavonske županije.
Djelatnosti:

*             Izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU

*             Tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne suradnje i međuregionalne suradnje za tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva

*             Izrada gospodarskih programa i studija

*             Stručno osposobljavanje i izobrazba u poduzetništvu

*             Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva

*             Poticanje istraživanja i razvoja na području tehničko-tehnoloških i prirodnih znanosti

*             Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i novih tehnologija

*             Organiziranje seminara, prezentacija i organiziranje sajmova

*             Koordiniranje poduzetničkih aktivnosti i institucijskih i financijskih potpora

*             Gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima

*             Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

*             Nadzor nad gradnjom

*             Razvoj i potpora tehnološki utemeljenom inovativnom poduzetništvu

*             Koordiniranje aktivnosti vezanih uz razvoj turizma

*             Koordiniranje aktivnosti vezanih uz razvoj poljoprivrede i gospodarstva

*             Podupiranje istraživanja, razvoja i promjene suvremenih tehnologija

*             Davanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija

*             Promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva žena i mladih

*             Pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem i inozemnom tržištu

*             Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa Europske unije

*             Izrada poslovnih i investicijskih planova

*             Pripremanje i ispunjavanje dokumentacije za nacionalne i EU fondove

*             Izrada planova ukupnog razvitka za jedinice lokalne samouprave

*             Djelatnost turističke agencije

*             Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

*             Ostale turističke usluge

*             Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

*             Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja

*             Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja ( u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. ) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

*             Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina

*             Izrada projekta građenja i rudarskih objekata i postrojenja

*             Građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima

*             Djelatnost izrade dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina

*             Djelatnost izrade rudarskih projekata

*             Djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni

*             Djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida

*             Djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata

Kontakt

PANONSKI IZVOR d.o.o.
Županijska 7, 34000 Požega

OIB: 54178023079
MB: 02682940

Skip to content