Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje –  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma

Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma. Korisnici potpore sukladno ovoj Uredbi su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju djelatnosti u turizmu kako je definirano u članku 38. stavku 1. Zakona. Korisnici potpore sukladno ovoj Uredbi su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit i koje obavljaju djelatnosti u turizmu iz članka 38. stavka 9. Zakona.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 10.4.2024.

Skip to content