Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini.

Opis savjetovanja: Svrha Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini je pružanje financijske potpore za ublažavanje posljedica štete uzrokovane prirodnom nepogodom suša poljoprivrednim proizvođačima sa štetom prijavljenom u okviru Registra šteta od prirodnih nepogoda na prinosu kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se korisnicima koji ispunjavaju uvjete Programa u iznosu najviše 10% od ukupno prijavljene štete od prirodne nepogode suša u 2022. godini u Registru šteta od prirodnih nepogoda za svakog pojedinog korisnika.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe 702/2014, koja se bave biljnom proizvodnjom, a svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;
  • imati štetu od prirodne nepogode suša u 2022. godini prijavljenu u Registru šteta od prirodnih nepogoda na prinosu kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, duhana, voća i povrća;
  • nemaju osiguran usjev od prirodne nepogode suša za koji su prijavili štetu od prirodne nepogode suša u Registru šteta od prirodnih nepogoda.

 

Potpora iz ovoga Programa dodjeljuje se slijedom ujednačene proporcionalne podjele na temelju konačnog ukupnog prijavljenog iznosa štete u Registru šteta od prirodnih nepogoda svih prihvatljivih korisnika i raspoloživih proračunskih sredstva u iznosu od 100.000.000,00 kuna. Najmanji pojedinačni iznos potpore iz ovoga Programa po korisniku iznosi 376,73 kune (50,00 eura), a najveći pojedinačni iznos potpore iz ovoga Programa po korisniku iznosi 37.672,50 kuna (5.000,00 eura).

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 1.12.2022.

 

Skip to content