Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornost

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornost.

Opis savjetovanja: Prvi Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 139/10 i 19/14) Hrvatski sabor je donio s ciljem osiguranja i održavanja fiskalne odgovornosti i transparentnosti te postizanja srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Taj cilj se trebao postići uspostavljanjem fiskalnih pravila i jačanjem pravila za osiguranje fiskalne odgovornosti temeljem kojih je Vlada RH utvrđivala i provodila fiskalnu politiku. Tim prvim Zakonom o fiskalnoj odgovornosti u hrvatski su pravni sustav uvedena fiskalna pravila i pravila za jačanje fiskalne discipline, ali i obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za čelnike korisnika proračuna na državnoj, odnosno lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini. Obzirom na ulazak u punopravno članstvo Europske unije u 2013. godini, Republika Hrvatska bila je obvezna do kraja iste godine prenijeti odredbe Direktive Vijeća 2011/85/EU o zahtjevima za proračunske okvire država članica, Službeni list EU L 306/41, 23.11.2011. (kao dijela „Six packa“) u nacionalno zakonodavstvo te time postići usklađenost s odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Navedeno je utjecalo na potrebu donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti koji je stupio na snagu 12. veljače 2014. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti promijenjeno je fiskalno pravilo na način da ciljana vrijednost novog fiskalnog pravila postaje srednjoročni proračunski cilj koji će se ostvarivati prema planu prilagodbe.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 13.12.2022.

Skip to content