Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Vlada Republike Hrvatske donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja) utvrđuju se mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2023. godini. Ukupna financijska sredstva potrebna za provedbu Programa iznose 16.059.460,00 eura.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti:

  • korisnici potpora iz ovoga Programa jesu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu sukladno članku 21. Zakona o poljoprivredi,
  • poljoprivredne površine za koje se podnosi zahtjev za potporu upisane su u ARKOD sustav,
  • grla za koja se podnosi zahtjev za potporu su propisno označena i evidentirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 2.1.2023.

Skip to content