Objavljen EU poziv za mobilnost mladih (ALMA inicijativa)

ESF

Objavljen EU Poziv za mobilnost mladih (ALMA inicijativa). Prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga inicijative ESF Social Innovation+. ALMA je nova inicijativa čiji je cilj pomoći mladim ljudima da pronađu put prema tržištu rada, a to se posebno odnosi na najugroženije među mladima, u dobi od 18 do 29 godina, koji ne rade, nisu u […]

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu. Opis savjetovanja: Vlada Republike Hrvatske donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2023. godinu […]

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima. Opis savjetovanja: Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima donosi se jer […]