Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.

Opis savjetovanja: Prijedlogom navedenog Pravilnika uvode se izmjene koje su potrebne kako bi se provelo administrativno rasterećenje gospodarstva kojim je između ostalih mjera predviđena i mogućnost podnošenje zahtjeva za upis u Upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala elektroničkim putem prema Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO. Stoga su u ovaj Prijedlog Pravilnika ugrađene promjene koje će omogućiti podnošenja elektroničkog zahtjeva za upis u navedene upisnike. Također, dorađeni su, odnosno izmijenjeni, obrasci za upis u Upisnik dobavljača poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija, kako bi našim proizvođačima olakšali upis u navedene Upisnike.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 27.12.2022.

Skip to content