Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2023. godinu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Navedeno e-savjetovanje sastoji se od Obrasca prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu te Zakona o državnim službenicima, Zakon o plaćama u državnoj službi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, Zakon o centru za mirenje, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, Zakon o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji, Zakon o izmjenama i dopunama stečajnog Zakona, Zakon o prestanku važenja Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, Zakon o stalnim sudskim vještacima i stalnim sudskim tumačima, Zakon o primopredaji vlasti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zakon o zaštiti djece od nasilja, Zakon o kaznenom postupku.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 24.11.2022.

Skip to content