Otvoren Poziv za podnošenje prijava za fond za mala i srednja poduzeća EUIPO-A

Fond za mala i srednja poduzeća

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavještava kako su otvorene prijave za bespovratna sredstva namijenjena pristupu intelektualnom vlasništvu u okviru Fonda za mala i srednja poduzeća (MSP), a u okviru inicijative „Ideas Powered for Business”. Zaštita intelektualnog vlasništva neophodna je u digitalnom dobu. To je jedini zakonit način da se izbjegne kopiranje ili korištenje vaših jedinstvenih […]

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2023. godinu

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave za 2023. godinu. Opis savjetovanja: Navedeno e-savjetovanje sastoji se od Obrasca prijedloga plana zakonodavnih aktivnosti za 2023. godinu te Zakona o državnim službenicima, Zakon o plaćama u državnoj službi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, Zakon o izmjenama i dopunama […]

Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opis savjetovanja: Ovim Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s konačnim prijedlogom Zakona osigurava se potreban pravni okvir kojim će se omogućiti: 1. Ustavna osnova za donošenje, 2. Ocjena stanja […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Prijedlog pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta. Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva […]

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023.

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023. Opis savjetovanja: Ministarstvo turizma i sporta provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Planu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva turizma i sporta 2023. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici. Savjetovanje je otvoreno do 23.11.2022.

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o osnivanju ustanove za smještaj braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata

E-savjetovanja

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o osnivanju ustanove za smještaj braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata. Opis savjetovanja: Ovim Prijedlogom zakona osigurava se potreban pravni okvir kojim će se omogućiti: 1. Uspostava ustanove za smještaj braniteljsko-stradalničke populacije: koji ne mogu sami brinuti o sebi niti imaju članova obitelji koji im mogu pomoći u […]