Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Prijedlog pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta

Tema savjetovanja je: Prijedlog pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju poljoprivrednog zemljišta.

Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog prijedlogu Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju. Prijedlogom Pravilnika o radu Povjerenstva za komasaciju uređuje se način rada povjerenstva, sazivanje, rad i tijek sjednica, glasovanje i vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici, način održavanja javnih rasprava, mjerila za određivanje naknade za rad članova povjerenstva i druga pitanja značajna za rad povjerenstva.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 25.11.2022.

Skip to content