Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Nacrta Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini

Tema savjetovanja je: Nacrta Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda u 2024. godini.

Opis savjetovanja: Cilj Programa je pružiti potporu subjektima koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda kako bi se ublažila iznimno velika povećanja cijena energenata koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja. Zbog iznimno velikog povećanja cijene energenata subjekti u preradi poljoprivrednih proizvoda dovedeni su u situaciju manjka likvidnosti i generiranja gubitaka. Potporom iz ovoga Programa nastoje se sanirati pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost subjekata koji djeluju u sektoru prerade poljoprivrednih proizvoda i održati proizvodnju.

Prihvatljivi korisnici potpore u obje mjere su mikro, mala i srednja poduzeća, definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472 оd 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327, 21.12.2022, str. 1) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2023/2607 оd 22. studenoga 2023. o ispravku Uredbe (EU) 2022/2472 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L, 23. 11. 2023) te velika poduzeća koja prerađuju poljoprivredne proizvode životinjskog i/ili ne-životinjskog podrijetla.

Prihvatljivi troškovi:

  • Mjera 1 . Potpora za povećanje troška energenata izuzev prirodnog plina i električne energije.
  • Mjera 2. Potpora za dodatne troškove nastale zbog iznimno velikih povećanja cijena prirodnog plina i električne energije.

 

Program će se financirati u okviru sredstava Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 eura.

Sredstva su planirana kako slijedi:

  • U Mjeri 1. iznos od 2.500.000,00 eura.
  • U Mjeri 2. iznos od 7.500.000,00 eura.

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 14.2.2024.

Skip to content