Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići)

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići).

Opis savjetovanja: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007., 94/2013., 98/2019. i 57/2022.) potrebno je donijeti novi pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću te elektroničkom upisniku predškolskih ustanova (e-vrtići). Novim Pravilnikom će se unaprijediti način vođenja pedagoške dokumentacije koja će se voditi i u elektroničkom obliku te će se propisati obveze, načini te rokovi unošenja podataka u e-Vrtić, kao i ovlaštenja za pristup i korištenje podataka te sigurnost i način razmjene podataka iz navedene baze. Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge u svrhu dobivanja povratne informacije o predloženom Prijedlogu.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 1.4.2023.

Skip to content