Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga Programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Programom školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka provest će se edukacija djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu te će se osigurati pomoć stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Budući da je u ranoj razvojnoj fazi djece moguće oblikovati njihove prehrambene navike s ciljem trajnog povećanja udjela meda u njihovoj prehrani, Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola.

Prihvatljivi korisnici ovoga Programa su osnivači školskih ustanova koji su se prijavili na objavljeni Javni poziv i koje je odlukom odobrila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ovaj Program ima za cilj:

  • promociju meda lokalnih proizvođača koji se pakira u Nacionalnu staklenku za med,
  • povećanje unosa meda u prehrani djece,
  • podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane,
  • educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost.

 

Za provedbu ovoga Programa osigurana su sredstva u iznosu od 190.540,00 EUR.

  • 150.723,00 EUR za nabavu meda zapakiranog u Nacionalnu staklenku,
  • 39.817,00 EUR za izradu i distribuciju različitih priručnih i edukativnih materijala opće vidljivosti sa znakom Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka uključujući slikovnicu edukativnog karaktera o pčelarstvu prilagođenu njihovoj dobi.

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 2.4.2023.

Skip to content