Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Prijedlogu zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru i centraliziranom obračunu plaća

Tema savjetovanja: Savjetovanje o Prijedlogu zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru i centraliziranom obračunu plaća.

Opis savjetovanja: Ovim Zakonom se za razliku od važećeg Zakona o registru zaposlenih u javnom sektoru (koji se odnosi na državna tijela i javne službe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, HZZ, HZMO i HZZO te zdravstvene ustanove koje se financiraju putem HZZO-a) proširuje opseg primjene Zakona uz jasnije definiranje pojma javne službe. Predlaže se definirati javne službe na način da su to pravne osobe – proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna koji vodi Ministarstvo financija i ažurira svake godine (osim trgovačka društva kao izvanproračunski korisnici državnog proračuna kao i tijela čiji je rad propisan Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske). Pored toga, javne službe u smislu ovog Zakona su i školske ustanove čiji su osnivači Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu te ostale pravne osobe iz sustava znanosti i obrazovanja kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu. Nadalje, javnim službama smatraju se i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i u ovom dijelu nema promjena u odnosu na važeći Zakon o registru zaposlenih u javnim službama. Predloženi Zakon temelji se na Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti uspostave i korištenja Informacijskog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u tijelima državne uprave i drugim korisnicima proračuna u kojemu je Državni ured za reviziju dao naloge i preporuke Ministarstvu pravosuđa i uprave te Ministarstvu financija. Donošenjem ovoga Zakona proširit će se obuhvat Registra i na neke agencije, lučke uprave, nacionalne parkove kao i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, uvest će se obveza obračuna, ne samo plaća, već i drugog dohotka i ostalih naknada putem COP-a, bolje će se upravljati Registrom i COP-om zbog uvođenja Upravljačkog odbora, bolje će se propisati način korištenja podataka iz Registra i COP-a kao i nadzor nad ažurnim vođenjem podataka u Registru i COP-u.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.6.2022.

Skip to content