Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029.

Tema savjetovanja: Savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine.

Opis savjetovanja: Strategija pametne specijalizacije (S3), strateški je dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije javnim sredstvima i predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu. Strategijom se trebaju odrediti prioriteti i izgraditi komparativna prednost razvijanjem i usklađivanjem istraživačkih i inovacijskih snaga s potrebama gospodarstva, dosljedno odgovarajući na nove prilike i tržišne razvoje, izbjegavajući pritom dupliciranje i fragmentaciju uloženih napora. S3 2016.-2020. je osmišljena kao integrirani strateški dokument za gospodarsku transformaciju na temelju sljedećih načela:

  • ciljana potpora programima i ulaganje u ključne nacionalne prioritete kao odgovor na društvene izazove i potrebe za razvojem temeljenim na znanju,
  • procjena snaga, konkurentskih prednosti i potencijala za izvrsnost u istraživanju i razvoju,
  • intervencije usmjerene na podržavanje tehnoloških inovacija i inovacija proizašlih iz prakse što će potaknuti ulaganja poslovnog sektora i strukturne promjene u hrvatskom gospodarstvu,
  • intervencije usmjerene na omogućavanje sinergija i komplementarnosti između istraživanja i razvoja javnog sektora, industrijskog razvoja i razvoja ljudskog kapitala,
  • uključivanje relevantnih dionika u razvoj prioritetnih područja i posljedičnih procesa.

 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 21.12.2022.

Skip to content