Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – Savjetovanje o Nacrtu uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Tema savjetovanja: Savjetovanje o Nacrtu uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Opis savjetovanja: Upute za prijavitelje sastavni su dio Poziva na dostavu projektnih prijedloga za poduzetnike u području kulturnog i kreativnog sektora. U njima se definiraju ciljevi, kriteriji i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi projekata koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. One određuju pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, navode kriterije prihvatljivosti i kriterije odabira projektnih prijedloga, kriterije prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti i izdataka te pravila provedbe postupka dodjele kojim se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

Grupa A:

  • trgovačka društva obrti;
  • ustanove u kulturi;
  • umjetničke organizacije.

 

Grupa B:

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice;
  • obrti;
  • umjetničke organizacije.

 

Ovim se Pozivom dodjeljuju:

GRUPA A – Državne potpore, uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta (Regionalne potpore za ulaganje; Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova; Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima; Potpore za usavršavanje; Potpore male vrijednosti – de minimis)

  • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku državnih potpora iznosi 39.816,84 EUR odnosno 300.000,00 HRK po projektnom prijedlogu , a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu je 995.421,06 EUR odnosno 7.500.000,00 HRK.

 

GRUPA B – Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

  • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku potpora male vrijednosti (de minimis potpora) iznosi 13.272,28 EUR odnosno 100.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 200.000,00 EUR odnosno 1.506.900,00 HRK.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 33.180.702,10 EUR odnosno 250.000.000,00 HRK.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 13.4.2023. godine.

Skip to content