Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Tema savjetovanja: PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.

Opis savjetovanja: Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo, poduprijeti digitalnu i zelenu tranziciju, digitalizirati javnu upravu, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj RH i ojačati kvalitetu života stanovništva. PKK 2021.-2027. provest će se u okviru Kohezijske politike (KP) Europske unije (EU) kroz cilj ulaganja u radna mjesta i rast, te će pridonijeti ispunjenju ciljeva politike 1 do 4 definiranih u članku 4. UZO. PKK 2021.-2027. se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. (NRS 2030), najvišem aktu strateškog planiranja koji određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja. Izvješće za Hrvatsku u 2019. i 2020., zajedno s Analitičkim podlogama i Sažetkom Svjetske banke za RH, pružaju opsežnu analizu socio-ekonomskih prilika i identificiraju prepreke rastu i razvojnim potrebama u RH, u kontekstu NRS 2030. i nacionalnih strategija, njihovih povezanih ciljeva i temeljnih strateških odredbi. Intenzivnije korištenje EU fondova tijekom provedbe financijske perspektive 2014-2020 ukazuje da je većina javnih ulaganja u RH financirana iz KP, da su poduzete aktivnosti na nacionalnoj razini tijekom zdravstveno- gospodarske krize uspješno kombinirane s instrumentima EU u svrhu očuvanje radnih mjesta i zdravlja građana te da se i dalje oko 3% HR BDP-a generira iz EU fondova. Uzimajući u obzir zdravstveno-gospodarsku krizu uzrokovanu COVID-19 te 2 razorna potresa, kao i izazove upravljanja javnim financijama i dalje postoji potreba za korištenjem EU fondova općenito i to kroz veći broj različitih prioriteta. Navedeno je dovelo do recesije 2020., no potom je uslijedio nagli oporavak u 2021. (procjena rasta od 10,5%) praćenog i smanjenjem javnog duga u BDP-u na 79,6%, čime je BDP došao na razinu iznad predkrizne 2019. RH je i izuzetno ranjiva i osjetljiva na utjecaje klimatskih promjena, koje u budućnosti mogu prouzročiti učestalije i intenzivnije katastrofe uzrokovane prirodnim opasnostima s dugotrajnim negativnim posljedicama na njeno stanovništvo i gospodarstvo. Ulaganja iz EU fondova doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. Ulaganja će se osim na cijelo područje RH, usmjeriti i na potpomognuta i brdsko-planinska područja, područja koja prema stupnju razvijenosti zaostaju za nacionalnim prosjekom, koja su jače izložena demografskim izazovima i deprivaciji, područja razvojnih ograničenja i posebnosti i to kroz određene specifične ciljeve sukladno potrebama tih područja.

Savjetovanje je otvoreno do: 1.6.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Skip to content