Vijesti

Otvoreno je novo e-savjetovanje – INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Tema savjetovanja je: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021.-2027.

Opis savjetovanja: Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP) je višefondovski program, a uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) za rješavanje specifičnih problema i izazova na lokalnoj i regionalnoj razini. ITP će se provoditi u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 5 i FPT definiranih u članku 4. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Utvrđivanju zajedničkih odredbi EU 2021/1060. U financijskom razdoblju 2014. – 2020. nije postojao program koji se isključivo bavio specifičnim problemima i izazovima na lokalnoj i regionalnoj razini već su se razvojni izazovi regionalne razine pokušali rješavati različitim instrumentima. Na tom tragu, srednjoročno vrednovanje napretka u provedbi Sporazuma o partnerstvu, siječanj 2020. navodi kako je potrebno objavljivati ciljane pozive za određena ili područja određenog stupnja razvoja te zainteresirati potencijalne prijavitelje i razvijati kapacitete potencijalnih korisnika, što će biti implementirano ovim programom. Uspostavljanjem ITP-a na temelju naučenih lekcija vezanih uz teritorijalni razvoj, uključujući one iz Projekta Slavonija, Baranja i Srijem poduprijet će se ravnomjerni teritorijalni razvoj temeljen na identificiranim specifičnim potrebama određenih područja. Projektom SBS omogućen je usmjereniji pristup korištenju sredstava EU fondova, jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih dionika za pripremu i provedbu projekata. Podršku Projektu dala je i Svjetska banka kroz dubinske analize te koncept i metodologiju za pripremu i provedbu industrijske tranzicije Panonske Hrvatske što je zatim primjenjeno i na Jadransku i Sjevernu Hrvatsku. Iskustvo osam gradova koji primjenjuju mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u razdoblju 2014. – 2020. pokazuje važnost i uspjeh integriranog pristupa funkcionalnim urbanim područjima. U odnosu na PKK, u okviru kojeg se provode politike na nacionalnoj razini, ITP objedinjuje ulaganja koja se provode na određenom području sa specifičnim razvojnim izazovima, integrirana su i u podlozi im se nalazi pristup “odozdo prema gore”. Temelj ITP-a je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske 2030. (NRS 2030.), hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u RH koji između ostalog određuje četiri smjera razvoja, a za ITP je relevantan uravnoteženi regionalni razvoj. U pogledu ekonomsko-teritorijalnog pristupa, ITP će se usredotočiti na: razvoj pametnih te održivih gradova i otoka; industrijsku tranziciju regija, gradova i otoka te pravednu tranziciju u Istarskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Hrvatska se suočava s primjetnim teritorijalnim neravnotežama koje u kratkoročnom razdoblju otežavaju konkurentnost i potencijal održivog rasta, a dugoročno onemogućava uspostavu pozitivnih demografskih trendova, što je primjetno i prema prvim rezultatima Popisa stanovništva 2021. prema kojima se broj stanovnika smanjio za više od 9%.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.5.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Skip to content