Vijesti

Održana edukacija “Javna nabava”

Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o. organizirala je petu edukaciju  iz ciklusa edukacija u sklopu provedbe projekta „Zajedno do razvoja“ financiranog iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Europskog fonda za regionalni razvoj.

Edukaciju pod nazivom “Javna nabava”  proveo je predavač Daniel Stipić ispred tvrtke Snaga ideje d.o.o., koja je održana 29.11.2017. godine u prostorima Gimnazije Požega.

 

Edukacija je organizirana za djelatnike jedinica lokalne i područne samouprave, te drugih javnopravnih tijela. Kroz edukaciju su se polaznici upoznali s Zakonom o javnoj nabavi, provedbom postupka javne nabave u projektima financiranima sredstvima EU, zelenom javnom nabavom, izradom Dokumentacije o javnoj nabavi, te pravnom zaštom u postupcima javne nabave. Cilj edukacije je jačanje općih kapaciteta potrebnih za uspješnu pripremu i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

Skip to content