Vijesti

Objavljene izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje drugu izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“.

Izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:

  • produljenje roka provedbe Poziva gdje se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31. prosinca 2023. ili  do iskorištenja sredstava, s obzirom na to da sva sredstva ovog Poziva nisu iskorištena, djelom i zbog kašnjenja u dobivanju okolišne dokumentacije,
  • dodatno su pojašnjene procedure za one projekte koji imaju građevinsku dozvolu ishođenu nakon 4. prosinca 2020. u kontekstu provođenja OPUO/PUO procedura,
  • dodana je napomena koja definira u kojoj valuti je potrebno iskazivati iznose.

 

U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele). Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje. Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Prihvatljivi prijavitelj je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su: HRVATSKE VODE.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Izmjenu dokumentacije možete pronaći na poveznicama:

Skip to content