Vijesti

Objavljena Druga Izmjena trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Drugu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“.

Izmjene Poziva koje se odnose na sljedeće:

  • Produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga

 

Prvom izmjenom Poziv je otvoren do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava u okviru ovog Poziva u iznosu od 1.000.000.000,00 HRK (132.722.808,41 EUR) ili maksimalno do 31.12.2022. godine. S obzirom da financijska omotnica još uvijek nije iscrpljena, Poziv je produljen do iscrpljenja navedene financijske omotnice.

  • Dodatno su pojašnjeni uvjeti usklađenosti projektnog prijedloga s Direktivom o staništima u odnosu na sagledavanje mogućih utjecaja projekta (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je dodana i Uputa za izradu Analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 pripremljena od strane Uprave nadležne za zaštitu prirode MINGOR-a.

 

U okviru ovih izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje, a izmjene možete pronaći na poveznicama:

 

Skip to content