Vijesti

Objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04).

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

 • poglavlja 1.2., 2.1. – vezano uz prihvatljivost prijavitelja – prijavitelj koji zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća mora dokazati da je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na istraživačkoj organizaciji;
 • poglavlje 2.1. – dodana definicija termina „mladi istraživači“ i sukladno već objavljenim obavijestima objašnjenja vezana uz razdoblje prihvatljivosti istog te definicija „istraživačka organizacija˝;
 • poglavlje 2.6. – Prihvatljivost projekta – dodano je da se projektnim prijedlogom planira osnovati projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.) i Popisom projektnog tima (Obrazac 9.);
 • poglavlje 2.7. – dodaje se objašnjenje vezano uz Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje;
 • poglavlje 2.10. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO;
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, izmjena opisa troška, napomena vezana uz unos neizravnih troškova;
 • poglavlje 2.12. – dodana Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača;
 • poglavlje 3.1. – vezano uz Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u sklopu projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima: naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice;
 • sukladno prihvatljivosti prijavitelja Sporazum o uvjetima korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju koja je predmet projekta sklapa se s javnom ili privatnom istraživačkom organizacijom;
 • izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu;
 • produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 3.3. – izmjena roka uz dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 4.4. – izmjena vezana uz dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za donošenje Odluke o financiranju;
 • poglavlje 5.1. – izmjena vezana uz razdoblje prihvatljivosti izdataka;
 • poglavlje 6. – dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.

 

Obrasci

 • izmjena Obrasca 5 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 5.b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.

 

Prilozi

 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje – Kriteriji za administrativnu provjeru – dodan Obrazac 9. kao dokaz o projektnom timu te izmjena Kriterija za administrativnu provjeru prije donošenja Odluke o financiranju;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 9. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.

 

Rok za podnošenje projektnih prijava traje do 14.06.2023. godine do 23:58.

Više informacija o Izmjenama možete pronaći na poveznici.

Skip to content