Vijesti

Otvoreno novo e-savjetovanje – Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine, br. 51/23) rok za zaprimanje jedinstvenih zahtjeva produžen je do 31. svibnja 2023. godine, a rok za zakašnjele zahtjeve do 26. lipnja 2023. godine. Izmjenama je bolje pojašnjeno da korisniku ne može biti dodijeljena potpora za više intervencija unutar proizvodno vezanih plaćanja za istu površinu. Bolje su pojašnjene kazne za neispunjavanje obveza kod eko shema i IAKS mjera ruralnog razvoja te su prilagođene kazne kod prekoračenja prijava vezanih za životinje s obzirom na prijavljeni broj životinja. Izmijenjene su odredbe o sankcioniranju kršenja uvjeta prihvatljivosti za dobrobit životinja kod obveze povećanja podne površine na način da se plaćanje za prvo kršenje i prvo ponavljanje umanjuje za 10% ako je odstupanje od nadstandarda do 10%, za drugo ponavljanje 30%, a pri trećem i četvrtom kršenju nema plaćanja. Ako je odstupanje veće od 10% od nadstandarda, nema plaćanja. Ostale izmjene i dopune Pravilnika odnose se na manje tehničke izmjene.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

Savjetovanje je otvoreno do 23.5.2023.

Skip to content