Vijesti

Objavljen Javni poziv za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES

Hrvatski zavod za zapošljavanje kao nositelj aktivnosti Nacionalnog koordinacijskog ureda za EURES raspisuje: Javni poziv za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES.

EURES (EURopean Employment Services) je mreža za suradnju članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske koju koordinira Europski koordinacijski ured za EURES. Osnovana je 1993., a pokrenuta 1994. godine kao instrument poboljšanja mobilnosti, odnosno prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage na europskom tržištu rada. Slobodno kretanje radnika temeljna je sloboda građana Unije i jedan od stupova unutarnjeg tržišta, sadržan u članku 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Predmet javnog poziva je širenje nacionalne mreže EURES u svrhu povećanja učinkovitosti, komplementarnosti i kvalitete u pružanju usluga posredovanja pri zapošljavanju i vezanih usluga mobilnim radnicima i poslodavcima.

Na javni poziv mogu se prijaviti fizičke i pravne osobe, ustanove i neprofitne organizacije koje zakonito obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj i koje ispunjavaju propisane uvjete. Organizacije koje podnose prijavu mogu postati dio EURES mreže kao članovi ili partneri.

Članovima EURES-a mogu biti imenovani uredno registrirani posrednici pri zapošljavanju upisani u evidenciju ministarstva nadležnog za rad koji u trenutku podnošenja zahtjeva zakonito obavljaju tu djelatnost najmanje dvije godine na području Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem i koje imaju kapacitet za ispunjavanje svih zadaća:

 • doprinošenje bazi slobodnih radnih mjesta;
 • doprinošenje bazi molbi za posao i životopisa;
 • pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima;
 • te koje se obvezuju ispunjavati sve obveze članova EURES-a definirane Uredbom (EU) 2016/589.

 

Partnerima EURES-a mogu biti imenovane pravne i fizičke osobe, ustanove i neprofitne organizacije koje u trenutku podnošenja zahtjeva zakonito obavljaju registriranu djelatnost djelatnost u Republici Hrvatskoj najmanje dvije godine. Na kandidate za prihvat u statusu partnera EURES-a koji obavljaju djelatnost u svezi za zapošljavanjem primjenjuje se kriterij obavljanja te djelatnosti sukladno Pravilniku o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19) i koje propisno obrazlože da, na temelju veličine svoje organizacije, financijskih sredstava, prirode usluga koje organizacija inače pruža ili organizacijske strukture, mogu ispunjavati najmanje jednu, a najviše dvije obveze:

 • doprinošenje bazi slobodnih radnih mjesta;
 • doprinošenje bazi molbi za posao i životopisa;
 • pružanje usluga podrške radnicima i poslodavcima;
 • te koji se obvezuju ispunjavati druge obveze partnera EURES-a definirane Uredbom (EU) 2016/589.

 

Svi prijavitelji, neovisno o tome podnose li prijavu kao članovi ili kao partneri, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • u trenutku prijave nemaju dugovanja na ime javnih davanja;
 • protiv fizičke ili pravne osobe, odnosno odgovornih osoba nije pokrenut postupak radi
  kršenja propisa iz područja rada, zapošljavanja ili obavljanja registrirane djelatnosti,
  odnosno ne vodi se kazneni postupak;
 • organizacija ili odgovorna osoba nisu bile kažnjavane radi prekršaja iz navedenih
  područja ili radi kaznenog djela tijekom dvije godine prije podnošenja prijave.

 

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Obrasci prijave dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Obrazac 1. (prijava za status člana), Obrazac 2. (prijava za status partnera). Prije podnošenja zahtjeva podnositelji su dužni pročitati Kriterije za prihvat, praćenje i opoziv. Podnošenjem zahtjeva podnositelj izjavljuje da je upoznat s Kriterijima. Prijave se podnose u elektroničkom obliku (PDF format) na NKU-EURES@hzz.hr uz navođenje “Prijava na Javni poziv za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES” u predmetu e-pošte.

Rok za donošenje odluke je 30 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva.

Više možete pronaći na poveznici.

Skip to content