Vijesti

Javni poziv za iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa, u svrhu provedbe sustava vaučera za obrazovanje odraslih

Radi povećanja stope uključenosti u cjeloživotno obrazovanje i jačanja vještina radne snage, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka uspostavlja provedbu sustava vaučera. Vaučer je financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih koji se dodjeljuje temeljem Ugovora o obrazovanju odraslih.

Razvijanje vještina koje će omogućiti suočavanje s brzim tehnološkim, društvenim i ekonomskim promjenama osnova su za dugoročnu konkurentnost hrvatskoga gospodarstva, a obrazovni programi podloga su za stjecanje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba za potrebe provedbe vaučer sustava. Trenutno stanje na tržištu rada ukazuje na neusklađenost ponude radne snage i pripadajućih vještina s potrebama gospodarstva u dijelu traženih vještina i znanja. Jedan od ključnih izazova u stjecanju traženih vještina je niska stopa sudjelovanja odraslih u cjeloživotnom obrazovanju.

Predmet javnog poziva je iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa temeljenih na definiranom popisu skupova kompetencija iz Registra HKO-a, u okviru standarda zanimanja kao i prijedloge novih skupova kompetencija s pripadajućim skupovima ishoda učenja.

Vaučeri će se dodjeljivati sukladno trenutnim potrebama za vještinama na tržištu rada nezaposlenim i zaposlenim osobama kojima zbog nedostatka odgovarajućih traženih vještina prijeti gubitak postojećeg posla. U sklopu NPOO-a do 2026. godine predviđeno je sudjelovanje 30.000 korisnika u procesu cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje formalnih vještina koji će se provoditi kroz sustav vaučera.

Preduvjet za provedbu sustava vaučera je puna implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u obrazovanju odraslih  što podrazumijeva da su obrazovni programi izrađeni sukladno standardima zanimanja / skupovima kompetencija kao i standardima kvalifikacija / skupovima ishoda učenja upisanih u Registar HKO-a. Samo obrazovni programi izrađeni prema metodologiji HKO-a bit će odobreni za financiranje iz sredstava NPOO-a putem vaučera.

Ovim javnim pozivom traži se prijava/iskaz interesa asocijacija ustanova za obrazovanje odraslih i Regionalnih centara kompetentnosti za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa s ciljem provedbe vaučer sustava za stjecanje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba, a sukladno sektorima odnosno skupovima kompetencija.

Prijavitelji se pozivaju da predlažu skupove kompetencija (vještine) koje nisu na navedenom popisu, a tražene su na tržištu rada s naglaskom na zelene i digitalne vještine.

Zadaće zainteresiranih prijavitelja su:

  • izraditi standarde kvalifikacija/skupove ishoda učenja temeljem upisanih standarda zanimanja/skupova kompetencija sukladno definiranim vještinama;
  • uputiti izrađene standarde kvalifikacija/skupove ishoda učenja na vrednovanje nadležnoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih radi upisa u Registar, sukladno Zakonu o HKO-u;
  • izraditi obrazovne programe (temeljem upisanih skupova ishoda učenja);
  • uputiti izrađene obrazovne programe na vrednovanje nadležnoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Kriteriji prihvatljivosti:

  • povezanosti iskazanog interesa i obrazovnih programa unutar sektora u kojem djeluje predlagatelj. Jedan predlagatelj može iskazati interes za izradu više obrazovnih programa unutar obrazovnih sektora za koje provode obrazovanja odraslih;
  • prijedlog obrazovnih programa mora se temeljiti na vještinama potrebnim za zelenu i digitalnu tranziciju gospodarstva.

 

Iskaz interesa potrebno je dostaviti do 30. lipnja 2021. godine.

Više možete pronaći na poveznici.

Skip to content