Vijesti

Natječaj za pomoćnika/cu u nastavi

U okviru projekta „Obrazujmo se zajedno II“, a prema javnom pozivu „Osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, OŠ Dragutina Lermana Brestovac, raspisala je Natječaj za popunjavanje radnih mjesta, – pomoćnik/ca u nastavi, jedan (1) izvršitelj/ica na određeno, nepotpuno radno vrijeme, 25 sati tjedno, 4 mjeseca (od 01.03.2016. do 30.06.2016.).

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

  • srednjoškolsko obrazovanje
  • završena edukacija za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju
  • da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

 

Prijavi je potrebno priložiti:

  • zamolbu s osobnim podacima (u kojoj mora biti navedena adresa i broj telefona),
  • životopis,
  • dokaz o stručnoj spremi
  • presliku potvrde o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju,
  • domovnicu i
  • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariju od 6 mjeseci).

 

Nije potrebno dostavljati originalne dokumente, jer natječajna dokumentacija se ne vraća. Osobe koje budu primljene dužne su dostaviti originalnu dokumentaciju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti s naznakom „za natječaj-ne otvaraj“ u roku od 8 (osam) dana od dana objave, poštom ili osobno na adresu:

OŠ Dragutina Lermana Brestovac, Požeška 45, 34322 Brestovac.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o izboru može se organizirati prethodni razgovor s prijavljenim kandidatima.

 

Tekst natječaja

 

Skip to content