Vijesti

Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se podržati uvođenje suvremenih i inovativnih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika, te iskazati ili povezati nove sadržaje s ishodima učenja, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju, Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Na natječaj se mogu prijaviti ustanove strukovnog obrazovanja (Ustanova osnovana temeljem članka 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) kojoj je izdano rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje djelatnosti strukovnog obrazovanja sukladno čl.1, stavku 5. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09).

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 700.000,00 kuna, a najviši 
2.500.000,00 kuna. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Planirano trajanje projekata je 12 mjeseci.

Rok za početak provedbe projekta je 30 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ostale informacije kao i prijavnu dokumentaciju možete naći na web stranicama Strukturni fondovi.

Skip to content