Vijesti

Javni poziv za prijam voditelja / voditeljice projekta “Obrazujmo se zajedno II” u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije d.o.o.

Na temelju članka 8. Izjave o osnivanju Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije d.o.o, radi provedbe projekta “Obrazujmo se zajedno II” u sklopu natječaja “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, Direktorica Agencije objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijam voditelja / voditeljice projekta “Obrazujmo se zajedno II”

u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije d.o.o.

 

I. Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. iskazuje potrebu za prijam voditelja projekta “Obrazujmo se zajedno II”, u trajanju od 11 mjeseci.

II. Uvjeti:

  • VSS/VŠS  
  • engleski jezik aktivan u govoru i pisanju
  • završena edukacija / iskustvo na poslovima izrade i/ili provedbe projekata
  • poznavanje rada na računalu (MS office).

Opis radnog mjesta:

  • obavlja poslove (priprema dokumenata za provedbu projekta, koordinacija partnera, praćenje i izvješćivanje o projektu itd.) vezano za provođenje projekta “Obrazujmo se zajedno II”, čiji je specifični cilj pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u osnovnoškolske / srednjoškolske ustanove na području Požeško-slavonske županije, te doprinijeti uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore suradničkim podučavanjem učenika s teškoćama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

III. Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“NN”, br. 82/08).

IV. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete uz prijavu su dužni dostaviti:

  • kratki životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • dokaz o stručnoj spremi (običnu presliku diplome)
  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene.

Odabrani kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora na zahtjev dužni dostaviti  na uvid originalne dokumente.

Ostalim kandidatima dokumentacija se na zahtjev vraća.

V. Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu:

Regionalna razvojna agencija

Požeško-slavonske županije d.o.o.

Županijska 7,

34000 Požega

s naznakom “Prijava na Javni poziv za prijam voditelja / voditeljice projekta “Obrazujmo se zajedno II” u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije d.o.o.”.

VI. Kandidati prijavljeni na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani na razgovor na kojem će se odlučiti o njihovoj prihvatljivosti u odnosu na kriterije Javnog poziva. Ako kandidat ne pristupi na razgovor, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VII. S odabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu s važećim propisima i pravilima struke. Ugovorom o radu odredit će se međusobna prava i obveze.

VII. Radni odnos odvijat će se u trajanju od 11 mjeseci, u punom radnom vremenu, prijepodne, od ponedjeljka do petka, 8 sati dnevno.

IX. Ovaj Javni poziv objavljuje se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Požega, te u lokalnom glasilu.

DIREKTORICA

mr.sc. Senka Horvat, dipl.oec.

 

Skip to content