Vijesti

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj turizma – razvoj turističke infrastrukture i zaštite turističke resursne osnove. 

PODRUČJE FINANCIRANJA I. – JAVNA INFRASTRUKTURA U TURIZMU obuhvaća objekte javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude (kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma): 

  • višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko turističkih obrazovnih programa, kongresa/konvencija, izložbi, koncerata i drugih događanja
  • javna golf igrališta (bez smještajnih objekata)
  • objekti sportsko-planinskih turističkih odredišta
  • objekti lokalne infrastrukture: prirodne i uređene plaže (prvenstveno pješčane i šljunčane te pripadajuće podmorje), turistički informativni centri, centri za posjetitelje kao dio sadržaja projekta javne turističke infrastrukture i sl.
  • objekti izletničke infrastrukture kao npr: biciklističke staze, bike parkovi, planinarske staze, vinske ceste, poučne staze i druge tematske ceste, putovi i staze
  • tematski parkovi
  • neperspektivna imovina u vlasništvu jedinica lokalne, područne/regionalne samouprave i Republike Hrvatske koja bi se valorizirala kroz turizam
  • drugi objekti javne infrastrukture u turizmu

 PODRUČJE FINANCIRANJA II. – TURISTIČKE ATRAKCIJE

  • objekti devastirane kulturne i povijesne baštine (dvorci, palače, kurije, utvrde, kuće tradicijske arhitekture, spomenici industrijske baštine, tradicijske radionice itd.) koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, javni prostori za događanja i sl.
  • resursi prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i dr.) koji se valoriziraju kroz turizam

Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100.000,00 kn, a maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu/programu je 2.000.000,00 kn, osim za trgovačka društva. Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta.

Ukupna vrijednost projekta koji se kandidira za korištenje sredstava iz fondova EU, ne smije biti manja od 7.500.000,00 kn. 

Mogući predlagatelji projekta su: pravne osobe (Jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave, trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode).  Ostale informacije kao i prijavnu dokumentaciju možete naći stranicama Ministarstva turizma.

Javni poziv je otvoren do 31.10.2014. godine.

Skip to content