Vijesti

Vinska omotnica: promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je drugi natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014.

Ove mjere namijenjene su proizvođačima vina upisanima u Vinogradarski registar,  javnim tijelima utemeljenima zakonom koji predstavlja proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udrugama proizvođača vina i zadružnim savezima (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). 

Kako bi se uspješno prijavili na natječaj, podnositelji prijave trebaju biti:

  • proizvođači vina, upisani u Vinogradarski registar sa godišnjom proizvodnjom većom od 10.000 litara vina (prema izjavi o proizvodnji)
  • udruge proizvođača vina i zadružni savezi čiji proizvođači (članovi) moraju imati ukupnu godišnju proizvodnju veću od 25.000 litara vina (prema izjavama o proizvodnji)

Minimalni iznos potpore koja se dodjeljuje projektom iznosi 3.000 eura, a najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000 eura. Najviša razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, a isti korisnik može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte, odnosno za različita tržišta trećih zemalja.

Dozvoljena ulaganja: objavljivanje reklama u medijima trećih zemalja (tisak, televizija, radio, internet), ulaganja u odnose s javnošću, promidžbu i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja te ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja.

Prijava se dostavlja na adresu – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba“.

Rok za podnošenje prijava je 31. 05. 2014.

Obrasce za podnošenje prijava možete pronaći ovdje.

Skip to content