Vijesti

09.05.2014. Održana sjednica Partnerskog odbora Požeško-slavonske županije

Danas je u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije održana sjednica Partnerskog odbora Požeško-slavonske županije. Dnevni red sjednice obuhvaćao je predstavljanje procesa izrade nove Županijske razvojne strategije za razdoblje 2015-2020. godine, te informacije o Programu ruralnoga razvoja koji je još u postupku donošenja.

Prezentaciju procesa izrade nove Županijske razvojne strategije iznio je dr.sc. Anton Devčić, voditelj projektnog tima Razvojne agencije, naglasivši važnost koju ista Strategija ima, i to kroz provedbu zakonskih obveza, kristalizaciju razvojnih prioriteta i projekata, uključenost javnosti, partnerstvo, te različite percepcije koju javnost ima prema Strategiji kao dokumentu koji može utjecati na razvoj. Za njenu izradu ustanovljena su četiri razvojna tima: gospodarstvo i turizam, ruralni razvoj i poljoprivreda, infrastruktura, prostor, okoliš i energetika, te društvene djelatnosti. Svaki tim se sastoji od 30-40 članova, što znači da je u njenu izradu uključen veoma širok spektar različitih dionika. Naravno, izrada Razvojne strategije podrazumijevat će i zahtijevati vrlo aktivan angažman javnosti i građana, a njen završetak planira se do kraja godine.

Informacije o Programu ruralnoga razvoja prezentirala je mr.sc. Senka Horvat, direktorica Razvojne agencije, naglasivši posebno mjere iz Programa koje bi se trebale početi provoditi još u ovoj godini, eventualno krajem 8. ili 9. mjeseca. Problem kod Programa ruralnog razvoja očituje se u tome što još nije donesen u konačnom obliku, te postoje velike mogućnosti njegovih izmjena i prilagodbi. Partnerski odbor Požeško-slavonske županije je tijekom rasprave reagirao na određene neusklađenosti i kontradiktornosti Programa (neprihvatljivost visine sredstava kao vrijednosti projekta, jedna mjera – jedan projekt – jedan nositelj, visina sredstava u 1. odnosno u 2. stupu), te je određeno da članovi Odbora sve svoje primjedbe dostave Razvojnoj agenciji koja će iste uobličiti u zaključak Partnerskog odbora i proslijediti ga u Ministarstvo poljoprivrede s nadom da će iste primjedbe biti prihvaćene ili bar razmotrene za buduće razdoblje. Također, otežavajuća okolnost leži i tome što još uvijek nisu donesene smjernice izrade strategije na nacionalnoj razini.

Partnerskom odboru se obratio i požeško-slavonski župan Alojz Tomašević pozvavši sve članove da aktivno sudjeluju u procesu izrade nove Županijske razvojne strategije, te da u istom procesu animiraju i sve druge ključne faktore, smatrajući da se trebaju boriti za opstojnost ovog prostora svoje županije dajući mu novu šansu za razvoj gospodarstva, te ostanak i opstanak mladih ljudi. Župan je iznio i svoje nezadovoljstvo kašnjenjem izrade Programa ruralnog razvoja zbog čega će biti znatno otežano povlačenje sredstava iz europskih fondova, naročito u ovoj godini.

Na kraju su svi prisutni pozvani na Sajam projekata koji se u sklopu projekta “U srcu Europe” organizira Razvojna agencija. Sajam se održava 16. svibnja 2014. godine u prostoru knjižnice u požeškoj Gimnaziji.

Skip to content