Vijesti

Izrada Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije 2016-2020. privodi se kraju

Danas, 14.11.2016. godine, u Velikoj vijećnici Požeško-slavonske županije, održana je sjednica Partnerskog vijeća Požeško-slavonske županije, tijela koje djeluje po načelu partnerstva s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata, te doprinosi strateškom planiranju razvoja Županije sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe Županijske razvojne strategije, i to prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, te određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva.

Podsjetimo se, Partnersko vijeće sastavljeno je od predstavnika svih sektora koji sudjeluju u gospodarskom i društvenom životu Županije (gradova i općina, Veleučilišta i pružatelja obrazovnih usluga, gospodarskih i socijalnih partnera, organizacija civilnog društva itd.), dok je Županijska razvojna strategija temeljni planski dokument razvoja Županije za privlačenje sredstava iz europskih strukturnih fondova.

Slijedom navedenoga, Partnersko vijeće je na ranijim sjednicama, održanima u 2016. godini, već razmatralo prijedloge vizije, ciljeva, prioriteta i mjera koje će Županijska razvojna strategija za razdoblje 2016-2020. (i nadalje) sadržavati, a danas su, nakon održanih rasprava i dostavljenih primjedaba, ti prijedlozi usvojeni i uobličeni u radnu verziju Strategije. Navedimo samo da definirana vizija Strategije glasi: “Požeško-slavonska županija; zelena i zlatna, županija zadovoljnih ljudi”. Takvoj verziji, uz dopune iznesene na današnjoj sjednici, slijedi još javna rasprava, te usvajanje od strane Županijske skupštine Požeško-slavonske županije.

Strategija je izrađena sukladno Smjernicama za izradu županijskih razvojnih strategija koje je propisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i Zakona o regionalnom razvoju RH, te osim samog tekstualnog i analitičkog, odnosno strateškog dijela, sadrži i provedbeni dio, što se, prije svega, odnosi na Akcijski plan koji sadrži popis svih projekata relevantnih za provedbeno razdoblje, uz njihovu financijsku konstrukciju i izvore financiranja. Uz njih su posebno izdvojeni županijski strateški projekti za razdoblje do kraja 2020. godine koji su, uz manje promjene i nadopune, također usvojeni na današnjoj sjednici.

Na kraju je potrebno napomenuti da je cijela Razvojna strategija rađena uz stručnost i nadzor ex-ante evakuatora, IRMO – Instituta za razvoj i međunarodne odnose koji je pohvalio cijeli proces izrade Strategije, kao i njenu radnu verziju.

Naglašavamo da će radna verzija Županijske razvojne strategije biti stavljena na javnu raspravu otvorenu za širu javnost putem mrežnih stranica Razvojne agencije (www.panora.hr ) i Požeško-slavonske županije (www.pszupanija.hr) u razdoblju od 17.11. do 30.11.2016. godine.

Skip to content