Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 63/22) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

 

Potpore se ne mogu dodijeliti u sektoru ribarstva, akvakulture i sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje; u sektoru čelika, sektoru ugljena, sektoru umjetnih vlakana, sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi; za proizvodnju i distribuciju energije, te energetsku infrastrukturu; za razvoj širokopojasnih mreža; za istraživačku infrastrukturu; za sektor brodogradnje; za sektor financija i osiguranja; za zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi i sektor obrazovanja; za sektor trgovine; za sektore gradnje i poslovanja nekretninama; za sektore vodnoga gospodarstva, gospodarenja otpadom i sanacije okoliša; za sektor rudarstva i vađenja; te za sektor prijevoza i skladištenja.

Potpore uključuju:

 1. Porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. Potpore za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti,
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.
 6. Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 9. Potpore za modernizaciju poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodno-prerađivačkih procesa.

 

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koji izvrše ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000 € i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike,
 • 150.000 € i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike,
 • 50.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera,
 • 3.000.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu RH,
 • 500.000 € za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa.

 

Zakon o poticanju ulaganja dostupan je na: poveznici.

Sažetak zakona može se pogledati na Poticaji za ulaganje 2022.

Uredba o poticanju ulaganja može se pogledati na: poveznici.

Skip to content