Ljudski resursi

O radnoj snazi

Požeško-slavonska županija zapošljava 40.5% zaposlenih u proizvodnji, koja generira 29,4% ukupnih prihoda. Izvor: Financijska agencija (FINA)

Radna snaga na području županije je iskusna, visoko motivirana i ima dugu tradiciju izvrsnosti u edukaciji a posebno na području proizvodnje hrane, metala i obrade drveta.

Dobna struktura stanovništva Požeško-slavonske županije: 15% starosti 0-14 godina, 67% starosti 15-64 godina, 18% starosti 65 i više godina (Izvor: Hrvatski zavod za statistiku)
Dobna struktura Požeško-slavonske županije (Izvor: Hrvatski zavod za statistiku, procjena stanovništva 2016)

Ustanove za edukaciju

Veleučilište u Požegi (Računovodstvo, Trgovina, Administracija, Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo, Prehrambena tehnologija),

Zdravstveno veleučilište Zagreb – Studij fizioterapije u Pakracu

Osam srednjih škola sa raznim programima školovanja.

Skip to content