Vijesti

Europska komisija objavila program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa

Europska komisija objavila je program rada za 2024. godinu za provedbu aktivnosti programa Kreativna Europa s budžetom od 320 mil. EUR od čega je za potprogram Kultura namijenjeno 106 mil. EUR za MEDIA potprogram 185 mil. EUR a za Međusektorski potprogram 57 mil. EUR.

Program Kreativna Europa pružit će financijsku potporu za provedbu aktivnosti, koje će pokrivati ​​aktualne teme poput oporavka i otpornosti kulturnih i kreativnih sektora, uvjeta rada umjetnika, izazova koji se odnose na digitalizaciju, klimatske promjene, rodnu ravnopravnost, održivost, kulturu i dobrobit, te međunarodne kulturne odnose. Nastavit će se nova shema mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike (Culture Moves Europe) koja je u 2022. godini postala dio standardnih poziva u okviru potprograma Kultura.

Ključni prioriteti u 2024. godini:

1.) Podrška Ukrajini

U 2024. godini ukrajinski kulturni i kreativni sektori nastavit će primati povećanu potporu iz potprograma Kultura. “Podrška Ukrajini” postaje jedan od prioriteta koje kandidati za Europsku suradnju mogu odabrati u svojoj prijavi. Uz ovaj prioritet, Program će moći podržati inicijative ‘na terenu’ i poticati suradnju između kreativnih organizacija Ukrajine i EU. U okviru Međusektorskog dijela, ukrajinske organizacije mogu se pridružiti podržanim konzorcijima novinskih medija.

 2.) Rodna ravnopravnost i ozelenjivanje

Aktivnosti programa dodatno će omogućiti napredak u inkluzivnim praksama i raznolikosti, posebice u doprinosu ravnoteži spolova. Ozelenjivanje Kreativne Europe još je jedan prioritet za 2024., tako da može pridonijeti cilju od 30 % rashoda proračuna Unije za potporu klimatskim ciljevima.

3.) Digitalna tranzicija

Podrška virtualnim svjetovima pružat će se kroz različite programe EU-a.  Horizon Europe će financirati istraživačke i inovacijske aktivnosti dok će Digitalna Europa promicat primjenu relevantne tehnologije.

Kreativna Europa će podržati projekte povezane sa sadržajem za poticanje inovativnih formata i iskustava, alata i primjene u praksi. Bit će ključno poticati suradnju između kulturnih i kreativnih industrija, startupa i tehnoloških pristupa.

Dan europskih autora bit će integrirana u program Kreativna Europa kao trajna akcija od 2024. godine nadalje. Drugo izdanje događaja zakazano je za 25. ožujka 2024. godine, a slavit će se u svih 40 zemalja povezanih s Programom.

Više informacija o Programu Rada dostupno je OVDJE.

Skip to content