Vijesti

Anketa za zainteresirane dionike Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Srbija 2021-2027

Interreg VI-A IPA Program Hrvatska-Srbija 2021 – 2027 je program prekogranične suradnje u okviru Europske teritorijalne suradnje i dio je europske kohezijske politike. Program osigurava financiranje i podršku projektima povezivanjem pograničnih regija Hrvatske i Srbije. Projekti podržani Programom bave se različitim izazovima u područjima kao što su procesi ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugoročne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19, zdravstvene usluge te održivi turizam i kultura, što zahtijeva koordinirane napore i inovativna rješenja.

Europska komisija je pozvala sve Interreg programe da tijekom 2024. godine konzultiraju zainteresirane dionike o budućnosti prekogranične suradnje. Cilj je otkriti koje su najveće prepreke za suradnju, na kojim temama je suradnja najpotrebnija ili koje novitete bi željeli vidjeti u budućnosti.

Sada imate priliku dati svoje mišljenje o budućnosti Interrega.

KAKO SUDJELOVATI?

Program je razvio anketu za zainteresirane dionike na engleskom jeziku koja se sastoji od 13 poluzatvorenih pitanja.

Anketi možete pristupiti na sljedećem linku: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Stakeholders.

Potičemo vas da iskoristite ovu jedinstvenu priliku i doprinesete oblikovanju budućnosti prekogranične suradnje u sljedećoj financijskoj perspektivi 2028-2034. Recite nam koje teme smatrate važnim za prekograničnu suradnju, što smatrate da dobro funkcionira u prekograničnoj suradnji i što bi se moglo poboljšati!

Cijenimo što ste odvojili vrijeme za sudjelovanje. Ispunjavanje ankete trajat će 10-15 minuta.

Anketa je otvorena do 30. rujna 2024. godine.

Rezultati ankete bit će sažeti u izvješću i dostavljeni Europskoj komisiji  do kraja 2024. godine. Izvješće s rezultatima ankete bit će dostupno na web stranici Programa početkom 2025. godine.

Program je također razvio anketu o budućnosti prekogranične suradnje za građane, ovoj anketi možete pristupiti na sljedećem linku: The future of Interreg – post 2027 Consultation Survey for Citizens.

Skip to content