Vijesti

ERASMUS+ SPORT Suradnička partnerstva – projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta

                          Program: Erasmus+ Potprogram

Sport Akcija: Suradnička partnerstva (projekti koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta)

Status natječaja: Otvoren

Ukupni iznos osiguran u fondu: 16,8 milijuna eura za Erasmus+ Sport

Rok za prijavu: 12. svibnja 2016. u 12:00 sati

Prihvatljive aktivnosti:  umrežavanje ključnih dionika, razvoj, identifikacija, promidžba i razmjena dobre prakse, priprema, razvoj i provedba osposobljavanja i obrazovnih modula te alata, aktivnosti za jačanje kompetencija multiplikatora u području sporta i za razvoj praćenja i utvrđivanja mjerila za pokazatelje, posebno u vezi s promicanjem etičkog ponašanja i etičkih kodeksa među ljudima u sportu, aktivnosti podizanja svijesti o vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba, aktivnosti za promicanje sinergija između područja sporta i područja zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih,aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka kojima se potvrđuju prethodno navedene aktivnosti, ankete, savjetovanja itd.) konferencije, seminari, sastanci, događaji i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti

Ciljevi:  poticati na sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore uvođenju Europskog tjedna sporta, poticati sudjelovanje u sportu i tjelesnim aktivnostima, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti. Promicati dvojne karijere sportaša, naročito u vidu pružanja potpore u primjenjivanju

Smjernica EU-a o dvojnim karijerama sportaša borba protiv dopinga, naročito u rekreativnom okruženju, borba protiv namještanja utakmica, naročito u vidu pružanja potpore u sprječavanju, podizanju svijesti i uspostavljanju suradnje među dionicima  promicati volonterske aktivnosti u sportu.Pružiti potporu inovativnim i edukativnim pristupima u sprječavanju nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu

Poboljšati dobro upravljanje u sportu – poticati društvenu uključenost i jednakost prilika u sportu, naročito u vidu pružanja potpore u provedbi strategija EU-a s naglaskom na Smjernice EU-a za ravnopravnost spolova i na Strategiju EU-a za osobe s invaliditetom 4

Trajanje projekta: 12, 18, 24, 30 ili 36 mjeseci

Prihvatljivi prijavitelji: Javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta i tjelesnih aktivnosti, na primjer: javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini,  nacionalni olimpijski odbor ili nacionalna sportska konfederacija, sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini – nacionalna sportska liga, sportski klub, organizacija ili sindikat koji zastupa sportaše, organizacija ili sindikat koji zastupa profesionalce i volontere u sportu (trenere, menadžere itd.), organizacija koja predstavlja pokret „Sport za sve“. Organizacija koja je aktivna u promicanju tjelesnih aktivnosti. Organizacija koja djeluje u području aktivnog provođenja slobodnog vremena. Organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih

Prijavitelj mora imati sjedište u državi članici Europske unije.

Partnerstvo: Transnacionalno partnerstvo mora uključivati najmanje 5 organizacija iz 5 različitih Programskih zemalja.

Intenzitet potpore: 80%

Visina potpore: Do 400.000 eura

Upravljačko tijelo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

(EACEA) Website: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Link na natječaj: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Napomena: Call for proposals 2016 — EAC/A04/2015 Erasmus+ programme (2015/C 347/06)

Link na vodič za prijavitelje : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf

Napomena: Erasmus+ Programme Guide Version 1 (2016): 20/10/2015 Službeni e-mail za upite: sport@ec.europa.eu 

Skip to content